Vad är toppdressing och hur gör jag?

Med toppdressing menas att man sprider ut ett ytlager av sand och/eller organiskt material över gräsmattan och sedan arbetar ner denna toppdress i gräset.

Varför ska man toppdressa?

Vanligen vill man toppdressa för en eller flera av följande anledningar:

  1. Stimulera gräsets skottillväxt, vilket ger ett tätare gräs.
  2. Få en mer torktålig matta genom att tillsätta mer fukthållande ämnen, samt ge gräset bättre rotkvalitet.
  3. Plana ut ojämnheter i gräsmattan.

Vad ska jag använda som toppdress?

Förr blandande många egna toppdressar. Leriga och täta jordar dressades exempelvis med grov sand. Sanden äter sig ner och luckrar upp jorden så att rötterna får luft. Idag kan det vara svårare att hålla koll på din gräsmattas jord så därför finns det många färdiga och bra blandningar. Färdiga toppdressar består oftast av en del kompostmaterial och en del sand. Toppdressen blir då tung och går samtidigt lätt ner mellan stråna och försvinner inte med bevattning.

När är det bäst att toppdressa och hur ofta ska det göras?

Toppdressa kan man göra flera gånger under växtsäsongen, men det är framförallt våren som är den bästa och vanligaste tiden att göra det. Hur ofta man ska göra det beror helt på mattans förutsättningar och vilken “grässkola” man gått i. Vissa har för vana att göra det varje år, men för en ”vanlig” gräsmatta är var 3:e-4:e år en rimlig ambition.

Gör så här när du toppdressar

  1. Börja med att försiktigt kratta igenom gräsmattan för att få bort större dött material som kan kväva gräset, exempelvis kvistar och löv.
  2. Klipp gärna mattan innan du toppdressar. Är det första gången för året använd högsta inställningen på klipparen. Klipp aldrig mer än en tredjedel av stråets längd.
  3. Lägg ut småhögar på de platser där du vill sprida ut toppdressen. Räkna ca 2-4 liter per kvadratmeter om du inte ska toppdressa en större ojämnhet. Använd kvast eller kratta för att sprida ut dressen.
  4. Om du använder mer toppdress för att jämna ut större ojämnheter se då till att stödså med gräsfrön och se till att hålla platsen fuktig.En bra tumregel när det gäller toppdress är att göra lite i taget, då minskar risken att du kväver gräset. Låt därför gräset växa upp lite innan du toppdressar nästa gång.