Svackor kan man jämna ut genom att skära upp och lyfta på grässvålen, fylla ut med matjord under och sedan lägga tillbaka grässvålen och slutligen vattna. Man kan också göra en regelrätt toppdressing, läs mer om det här ­­àToppdressing. Tänk på att om du har djupa svackor att fylla ut är det bra att toppdressa i omgångar. Risken är annars att man lägger ett så tjockt lager dress att gräset där under kvävs. Låt gräset växa upp genom dressen innan du tar på ny dress.

Oönskade kullar i mattan kan i bästa fall grävas bort. Lyft på grässvålen och gräv bort ett lager jord och lägg sedan tillbaka gräsmattan och vattna. Inte sällan beror upphöjningar i gräsmattan på att det finns någonting hårt nere i jorden. Det kan vara en rot från närliggande träd eller en sten/klippa. Om föremålet inte går att avlägsna får man försöka jämna till området runt omkring bäst det går genom att toppdressa intill och få en mer jämn, böljande form.