Vitgröe – ogräs som nästlar sig in

Vitgröe är ett ettårigt gräs som i är lätt att känna igen då det blommar som vita öar i gräsmattan. En gräsmatta består ju av en kombination av olika sorters gräs som har bra egenskaper som vi vill ha i gräsmattan. Vitgröe, som ofta nästlar sig in i mattan, har snarare icke önskvärda egenskaper. Den angrips lätt av svampsjukdomar, tål inte kyla speciellt bra och avviker i färg och växtsätt och gör därmed gräsmattan ojämn.

Trots att vitgröe är ett ettårigt gräs är det svårt att bli av med. En av anledningarna är att det fröar av sig flera gånger under säsongen och det ligger miljontals frön vilande i marken, redo att gro.

Ett sätt att försöka begränsa vitgröens utbredning är att gynna de önskvärda grässorterna så mycket som möjligt så dessa bildar en tät och frisk matta där vitgröe inte får utrymme.

  • Klipp gräset ofta, och om du har vitgröe så klipp med uppsamlare så avlägsnar du åtminstone lite av fröna.
  • Gödsla gräsmattan regelbundet, gärna med ett gräsgödsel utan fosfor, då vitgröe gynnas av fosfor.
  • Gräv upp större tuvor/ytor med vitgröe, dressa med jord och så i önskvärda grässorter istället.