Maskrosor i gräsmattan – så får du bort dem

Det är svårt att utrota maskrosen, då den har ett så överlägset sätt att sprida sina frön. De små flygarna kan färdas långväga ifrån för att landa och slå rot i din gräsmatta. Men är man på hugget tidigt på våren kan man hålla antalet maskrosor under kontroll – men det kräver handkraft! Maskrosorna växer så platt längs med marken att de inte klipps och försvagas av gräsklipparen, utan man måste ner med ett maskrosjärn eller en maskrosuppdragare för att få upp plantan och dess långa pålrot som sträcker sig rakt ner.

Börja tidigt på våren och se för all del till att hinna plocka bort blommorna innan de bildar sina klassiska fröbollar som ger upphov till hundratals fler. Att vattna något innan rensningen kan underlätta för att få upp maskrosorna, men för blött i jorden kan göra det svårare att få grepp om roten.

Det viktigaste i all typ av ogräsbekämpning i gräsmattan, och så även maskrosbekämpning, är att se till att gräsmattan är frisk och välnärd. Gödsla och klipp gräsmattan efter konstens alla regler, så får ogräset svårare att bita sig fast, och gräset konkurrerar ut ogräset.

Tips! När du dragit upp en maskros och det blivit ett litet hål i gräsmattan kan du fylla igen det med lite jord och strössla ut några gräsfrön där för att hjälpa gräsmattan på traven att återta ytan.