Mossa trivs där följande förutsättningar råder:

  • Det är surt
  • Det är fuktigt
  • Det är näringsfattigt
  • Det är skuggigt

Det finns bara ett långsiktigt sätt att bli av med mossa i gräsmattan och det är att ta bort dessa förutsättningar. Algomin Mossa är ett väldigt populärt och effektivt sätt att ta sig ann mossan. Algomin Mossa kalkar (motverkar surhet), torkar ut mossan (tar bort fukten) och samtidigt ger näring till gräset. Produkten är giftfri och skonsam mot barnfötter och djurtassar.

Varför blir det mossa?

Mossan frodas i skuggan av träd, buskar, häckar och hus och de flesta mossarter trivs i sur jord/jord med lågt pH-värde. Steril, dåligt dränerad och kompakt jord är en annan anledning till att mossa kan få fäste istället för gräs eftersom mossan inte har några rötter, det räcker med markkontakt. Mossan älskar fukt, en dåligt dränerad gräsmatta får ofta problem med mossa. Torka däremot tål inte mossan. En näringsfattig jord är en annan anledning till mossa. I en välgödslad matta har mossan svårare att hävda sig.

En orsak till mossig gräsmatta kan vara en ensidig användning av konstgödsel. Vid tillverkning av konstgödsel/NPK-gödsel syrabehandlas den för att bli vattenlöslig. Därmed blir jorden mer och mer försurad av gödsling med denna typ av gödsel. Likaså gynnas faktiskt mossa på sikt av mossbekämpningsmedel. Även dessa preparat är surgörande och tar endast bort symptomen på kort sikt. På lång sikt skapar de förutsättningar för ännu mer mossa i gräsmattan.

När gräset slutar växa på hösten vid cirka 8 °C fortsätter mossan att växa och erövra gräsmattan ända tills temperaturen går ner till noll. Samma sak på våren, mossan kommer igång tidigare än gräset och får därmed lätt ett övertag. Dessutom gillar mossan när gräsmattan står orörd, som många av våra mattor gör under vinterhalvåret. Den trivs sämre om man går på den.

Förebygg Mossa

Det viktigaste arbetet för att förebygga mossa är att ta hand sin gräsmatta kontinuerligt.  Se därför till att gödsla gräset regelbundet och sköt klippningen så det växer sig tätt och konkurrerar ut mossan.

Klipp gräsmattan ofta, då växer gräset sig starkare och tar så småningom överhand över eventuell mossa. Gräset gillar att bli klippt. Mossan tål inte slitage. Det är därför robotgräsklippare är så effektiva mot mossa. Klipp aldrig mer än en tredjedel av gräsets höjd, därunder är gräsets tillväxtzon. Vill du klippa ner gräset kortare, gör det stegvis.

Om det går kan man försöka minska skuggytan på gräsmattan, exempelvis genom att ta ner eller glesa ut buskar och träd. Välj också gärna en grässort anpassad för skuggiga lägen om du ska så nytt eller stödså. Många gräsmattor är fuktiga på våren, men om mattan fortfarande är blöt fram på försommaren, och det finns ställen där vatten blir stående bör man försöka dränera gräsmattan genom att dressa med sand eller grus (vid lerjord).

Har du kala fläckar i gräsmattan eller partier med mycket/bara mossa kan du stödså med gräsfrö direkt i mossan. Vattna ofta, låt inte fröna torka ut helt.