När sommaren börjar övergå i höst är det dags att höstgödsla gräsmattan. Men man ska inte gödsla med kväverikt gödsel som tidigare under sommaren. Kvävet gör att gräset växer kraftigt. Det vill man inte på hösten. Istället vill man att gräset ska få ett kvalitativt, långtidsverkande gödsel som gör att gräsmattan kan få en bra vintervila. För att åstadkomma det ska man ladda gräset med ämnena kalium och fosfor.

Varför?

  • Gräset blir mer motståndskraftigt mot både sjukdomar, skadedjur och vinterns väta och kyla
  • Det ökar gräsets rotmassa
  • Gräset kommer igång att växa tidigare nästa vår och med bättre växtkraft…
  • … vilket hjälper gräset att konkurrera ut mossa, eftersom mossan i regel börjar växa tidigare än gräset

Om du höstgödslar med Algomin Höstnäring tillför du även många viktiga mikronäringsämnen till jorden som förbättrar mikrolivet i jorden och ger en friskare och bättre jord i naturlig balans, och därmed en friskare, grönare gräsmatta. Eftersom Algomin Höstnäring är baserade på havskalk tillsätter man dessutom samtidigt kalk till gräsmattan vilket höjer pH-värdet, motverkar försurning och ger växterna bättre förutsättningar.

När ska man höstgödsla gräsmattan?

Eftersom höstgödslet hjälper till att mogna av gräset och dra upp sockerhalten i rötterna, vilket blir lite som kylar/spolarvätska mot kyla, så är det viktigt att detta sker innan första frosten. Dessutom tar det lite tid för gödslet att verka och för gräsplantan att tillgodose sig näringsämnena. För bäst effekt om du använder Algomin Höstnäring, får du om du lägger på gödslet ca 6 veckor innan första frosten. Lägger du på det närmare första frosten gör det fortfarande nytta men skyddet blir inte lika starkt.