Förberedelser

Förberedelser är A och O för att lyckas bra med att anlägga en ny gräsmatta. Slarvar man med förberedelserna kan det straffa sig på sikt och resultera i en ojämn gräsmatta med mycket ogräs.

  1. Om det behövs: förbättra jorden. En sandig jord förbättras med exempelvis torvmull och en tung och kompakt lerjord förbättras med sand.
  2. Gräv eller fräs ytan och städa bort alla större stenar, rötter osv.
  3. Jämna till och packa utan så att man inte sjunker ner mer än runt 1 cm när man går på den. Använd med fördel en gallervält eller gräsvält.
  4. Finkratta ner en bra grundgödsel med mycket fosfor för att underlätta rotsättningen, exempelvis Algomin Trädgårdsgödsel. Obs denna punkt är viktig om du vill ha en så god etablering som möjligt av gräset.

Så gräs

  1. Så! Sprid fröna jämnt över ytan med hjälp av en spridarvagn eller såmaskin eller för hand. Man bör så både kors och tvärs för att undvika mistor. Efter sådd bör man köra över ytan med gallervält eller baksidan av en kratta för att alla fröna ska komma i kontakt med jorden.
  2. Vattna! En jämn bevattning gynnar groningsprocessen, men vattna hellre lite och ofta, för mycket vatten på en gång kan få de små fröna att flyta runt och lägga sig i klumpar.
  3. Täck gärna den nysådda ytan med fiberduk, det hindrar flygande fröogräs och skyddar gräsfröna mot fåglar och vind. Dessutom blir det ett mer gynnsamt mikroklimat under duken som gör att gräset gror snabbare.
  4. Klipp första gången när gräset blivit ca 6 cm högt. Klipp inte mer än en tredjedel av höjden.
  5. Gödsla med en kväverik gräsmattegödsel, exempelvis Algomin Gräsgödsel, efter ca 6 veckor.