När på året ska jag anlägga?

Vår eller höst – vad är bäst? Både när det gäller sådd och utrullning av gräsmatta är hösten den bästa tiden att göra det på.

  • Jorden är varmare än på våren – bättre för gräset att etablera sig
  • Luftfuktigheten är högre – mindre risk för torka, mindre vattning krävs
  • Mycket dagg och mindre stark sol – mindre risk för torka, mindre vattning krävs
  • Mindre risk att ogräs etablerar sig, dessa växer som kraftigast på våren

Våren fungerar såklart också, men groningen kommer ta längre tid och sådden kommer bli mer utsatt för torka och konkurrens av ogräs. Gräs på rulle är inte känsligt på samma vis för ogräs, men när det gäller risk för torka har det färdiga gräset samma problematik som det nysådda. Man kommer troligen behöva vattna mer på våren.