Så förbereder du inför en ny gräsmatta

Förberedelser är A och O för att lyckas bra med att anlägga en ny gräsmatta. Slarvar man med förberedelserna kan det straffa sig på sikt och resultera i en ojämn gräsmatta med mycket ogräs.

  1. Om det behövs: förbättra jorden. En sandig jord förbättras med exempelvis torvmull och en tung och kompakt lerjord förbättras med sand.
  2. Gräv eller fräs ytan och städa bort alla större stenar, rötter osv.
  3. Jämna till och packa utan så att man inte sjunker ner mer än runt 1 cm när man går på den. Går utmärkt att göra med en gräsvält.
  4. Finkratta ner en bra grundgödsel med mycket fosfor för att underlätta rotsättningen, exempelvis Algomin Trädgårdsgödsel. Det är en UNIK möjlighet att få ner dessa näringsämnen där de gör nytta, d.v.s. hos rötterna.