Kalka

Vintern är ett utmärkt tillfälle att kalka gräsmattan med trädgårdskalk eller annan kalkrik produkt för att höja pH-värdet. Enligt den gamla skolan är det optimalt att göra det på snön då kalken smälter ned i jorden tillsammans med snön. Vid för lågt pH-värde (=sur jord) växer de allra flesta trädgårdsväxter sämre. Ett högre pH hjälper ditt gräsgödsel senare på våren och förebygger mossa som trivs i sura, näringsfattiga miljöer.

Akta gräset!

Gå inte i onödan på gräsmattan på vintern. När den är i vila slits den lättare och riskerar att få skador.

Snö

Snö är i regel bra för gräsmattan då den lägger sig som ett skyddande täcke. Dock kan man råka ut för snömögel, som trivs i fuktiga miljöer och kan sprida sig i gräsmattan under snötäcket och orsaka stora partier dött gräs. Bästa sättet att förebygga snömögel är att höstgödsla gräsmattan med en PK-gödsel.