Hur ofta?

Gräsmattan bör klippas minst en gång i veckan under säsong. Att klippa ofta är bra, då stimulerar man gräset att sprida sig och mattan blir tätare och mer grönskande. Hur ofta man behöver klippa beror också på om och hur ofta man gödslar sin gräsmatta. Gödslar man växer gräset mer och behöver också klippas oftare än en gräsmatta som aldrig gödslas.

Klipphöjd?

Klipp aldrig bort mer än en tredjedel av gräsets höjd! Då riskerar man att skada gräsets tillväxtzon, vilket kan leda till en gul, vissen och skadad gräsmatta. Börja med att klippa gräset på klipparens högsta nivå och sänk succesivt till lagom nivå. Om gräsmattan blir gul efter att du har klippt, har du klippt gräset för kort. En lagom höjd på en välklippt gräsmatta ligger runt 3-4 cm.

Om gräset blivit för högt, klipp ner det stegvis, inte allt på en gång. Låt någon dag eller två passera mellan klippningarna så hinner gräset resa sig mellan klippgångerna.

Höj klipphöjden på gräsklipparen fram på höstkanten. Sista klippningen kan man lämna gräset något högre än man brukar klippa under tillväxtperioden så hjälper man gräset att klara vintern på bästa sätt.

Slipa knivarna!

Se till att ha vassa knivar på gräsklipparen. Det gör snittytan på gräset finare. Med en fin snittyta minskar risken för uttorkning samt bakterieangrepp och därigenom också sjukdomar.

Variera dina klippvarv!

Klipp gräset i olika riktningar så stimuleras gräset att sprida sig ytterligare. Gå olika varv eller fram och tillbaka med gräsklipparen.

Gräsklippet – ska det ligga kvar?

Fördelar:

 • Näringen blir kvar i gräsmattan
 • Mullämnen återförs
 • En kompost skapas i ytskiktet
 • Det blir mer liv eftersom bakterier, maskar och småkryp får mer att äta

Nackdelar:

 • Ser inte lika prydligt ut
 • Om gräset bildar klumpar kan det kväva gräset och ge mögel, vilket ger fula fläckar i gräsmattan

Robotklippare har många fördelar

 • Klipper ofta vilket stimulerar gräset att sprida sig
 • Gräsklippet är smått och försvinner lätt ner i mattan och ger näring till gräset
 • Tröttar ut ogräs eftersom den klipper ofta
 • Åker runt slumpmässigt och undviker därmed ”randig” gräsmatta
 • Miljövänlig eftersom den är energieffektiv och inte avger några utsläpp
 • Nya modeller blir allt mer tystgående